วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายชื่อเลขานุการราชมงคล2010


ชื่อ นางสาวจริยา ขอนดง
ชื่อเล่น ก้อย
อีเมล koy_jariya2533@hotmail.com

แนะนำตัวเองสักหนึ่งประโยค
คำดูถูกจากคนอื่นเป็นเหมือนยาบำรุงความสำเร็จของชีวิต


ความประทับใจที่มีต่อสถาบันแห่งนี้
สถานบันแห่งนี้สอนให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง
เช่น การเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยก็ทำให้
แบ่งเวลาเป็น ช่วยเหลือตนเองและคนอื่น รู้จัก
วางแผนการดำเนินชีวิต ยังมีเพื่อนซึ่งคอยช่วยเหลือ
ฉันเสมอ และสถาบันแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนที่
ทำให้นักศึกษาออกสู่สถานประกอบการอย่างมี
คุณภาพและสมบูรณ์

รายชื่อเลขานุการราชมงคล2010


ชื่อ นางสาวชญานันท์ นวลศรี
ชื่อเล่น เจน
อีเมล norimakiicatchy_jes@windowslive.com


แนะนำตัวเองสักหนึ่งประโยค
มีสติ วิเคราะห์ ประมวล หาเหตุผลและข้อสรุป..


ความประทับใจที่มีต่อสถาบันแห่งนี้
ตราสัญลักษณ์พระพิชัยมงกุฎ เป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้ว
คู่ควรกับการเป็นนิสิตที่ฉลาดและจงรักภักดีต่อในหลวง

รายชื่อเลขานุการราชมงคล2010ชื่อ นางสาวอัญชลี ยิ้มสวัสดิ์
ชื่อเล่น แต้ม
อีเมล anchalee_anarchy@hotmail.com


แนะนำตัวเองสักหนึ่งประโยค
เป็นคนเรียบ ๆ ง่าย ๆ พูดไม่เก่ง
และมีคติประจำใจ คือเมื่อไหร่ที่ยึดติดกับ
“อดีต” เมื่อนั้นจะไม่รู้จัก “อนาคต”


ความประทับใจที่มีต่อสถาบันแห่งนี้
สอนให้รู้จักเอาตัวรอดทางการศึกษา
เพราะโอกาสไม่ได้เข้ามาหาเราต้องรู้จักไขว่คว้ามาจึงจะสำเร็จ

รายชื่อเลขานุการราชมงคล2010


ชื่อ นางสาวธนาภรณ์ เครือต้าว
ชื่อเล่น บิวตี้
อีเมล b_buty@hotmail.com

แนะนำตัวเองสักหนึ่งประโยค
หากวันนี้เราไม่ลองลงมือทำ
แล้วเราจะไม่รู้ได้ไงว่ามันจะสำเร็จหรือไม่


ความประทับใจที่มีต่อสถานบันแห่งนี้
มหาลัยแห่งนี้สอนให้ฉัน " รู้จักการใช้ชีวิตและการรู้จักปรับตัว "

รายชื่อเลขานุการราชมงคล2010


ชื่อ นางสาวธนาภรณ์ บัวทองหลาง
ชื่อเล่น ปาล์ม
อีเมล palmmickey_pooh@hotmail.com


แนะนำตัวเองสักหนึ่งประโยค
ชีวิต = ความสุข + ความดี – ความเลว

ความประทับใจที่มีต่อสถานบันแห่งนี้
อันดับแรก คือ การได้ติดเข็มบริเวณอกซ้าย
แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจที่ว่าบนตราสัญลักษณ์นี้
มี พระมหาพิชัยมงกุฎ ครอบ และมีเลข ๙ บรรจุอยู่
ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

นอกจากนี้แล้ว คือ การอยู่ร่วมกัน การทำกิจกรรมร่วมกัน
กับอาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในสาขาการจัดการสำนักงาน
และสาขาเลขานุการ

รายชื่อเลขานุการราชมงคล2010


ชื่อ นางสาวเพชรรัตน์ เมืองเขียว
ชื่อเล่น ฝ้าย
อีเมล Puy-fay@windowslive.com


แนะนำตัวเองสักหนึ่งประโยค
จงมองไปข้างหน้าด้วยความหวังจงมองข้างหลัง
เพื่อแก้ความผิดถ้าไม่มีความหวัง
ก็เหมือนคนสิ้นคิดถ้าไม่มีความคิด


ความประทับใจที่มีต่อสถาบันแห่งนี้
เป็นมหาลัยฯ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสามารถปั้นบัญฑิต
ให้มีคุณภาพได้เมื่อจบการศึกษาและเป็นชื่อเสียงที่เลื่องลือ
ในนามที่เรียกกันติดปากว่า "เทคโนตีนดอย"